Skip links

Zobacz, w jaki sposób możemy Ci pomóc

Potrzebujesz wsparcia w konkretnej dziedzinie prawa? Możesz na nas liczyć.

Nasz zespół składa się z prawników reprezentujących różne gałęzie prawa, dzięki czemu możemy udzielić Ci kompleksowej pomocy.

01 01

Sprawy gospodarcze

Zadbamy o prawne i fiskalne interesy Twojej firmy
 • Prowadzimy obsługę prawną podmiotów gospodarczych działających w Polsce
 • Zakładamy, łączymy i przekształcamy spółki handlowe
 • Zajmujemy się sprawami związanymi z KRS i CEiDG
 • Reprezentujemy klientów w sprawach administracyjnych przed urzędami, w sporach sądowych, w tym także przed sądami arbitrażowymi
 • Dochodzimy należności w toku postępowań sądowych
 • Prowadzimy negocjacje z wierzycielami i dłużnikami klientów
 • Opracowujemy wzory dokumentacji wykorzystywanej do bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 • Sporządzamy niezbędne pisma sądowe
02 02

Sprawy administracyjne

Zajmiemy się sprawami urzędowymi - a Ty możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu
 • Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej
 • Podejmujemy działania zmierzające do uzyskania niezbędnych zaświadczeń w urzędach
 • Sporządzamy odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia
 • Prowadzimy bieżący monitoring przepisów dotyczących segmentu, w ramach którego prowadzone jest przedsiębiorstwo
03 03

Legalność Twoich działań

Doradzimy Ci, jak prowadzić biznes zgodnie z prawem i bezpiecznie
 • Doradzamy w kwestiach prawnych, szacujemy ryzyko prawne i pomagamy podjąć kluczowe decyzje
 • Reprezentujemy w negocjacjach, mediacjach i sporach sądowych
 • Sporządzamy niezbędne pisma sądowe
 • Negocjujemy z dłużnikami i wierzycielami klientów. Specjalizujemy się w mediacjach prawnych - Twoja sprawa będzie w dobrych rękach
04 04

Prawo pracy związane z działalnością przedsiębiorstwa

Zadbamy o to, aby sprawy kadrowe Twojej firmy były zgodne z prawem
 • Reprezentujemy klientów przed sądami pracy
 • Oferujemy wsparcie przy zawieraniu ugód w sporach pracowniczych
 • Oferujemy analizę dokumentacji kadrowej: umów, regulaminów pracy i wynagradzania, ewidencji czasu pracy - tworzymy wiele dokumentów kadrowych
05 05

Sprawy cywilne związane z działalnością przedsiębiorstwa

Pomożemy Ci poczuć się pewnie i bezpiecznie w biznesie
 • Analizujemy zawierane umowy kupna i sprzedaży
 • Uczestniczymy i doradzamy w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • Reprezentujemy klientów podczas negocjacji warunków zawieranych kontraktów. Towarzyszymy klientom również w trakcie spotkań.
 • Analizujemy zawierane umowy kupna i sprzedaży
 • Uczestniczymy i doradzamy w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • Reprezentujemy klientów podczas negocjacji warunków zawieranych kontraktów. Towarzyszymy klientom również w trakcie spotkań.
-? -?

Interesuje Cię inna kwestia prawna?

Napisz do nas lub zadzwoń, postaramy się pomóc!
Explore
Drag